Yritys – RaksaÄssä Oy

RaksaÄssä Oy tarjoaa laadukasta rakentamista Hämeenlinnassa ja Etelä-Suomen alueella. Erikoisosaamistamme on kokonaisvaltainen betonielementtirakentaminen, jota teemme
omalla laajalla muottikalustollamme. Toteutamme betonityöt runko-, muotti-, raudoitus- ja valutöineen. Pyydä kokonaistarjous paikallaan valetuista betonielementtitöistä »

Rakennamme suunnitelmien mukaisia kokonaisuuksia sekä pää- että aliurakointina. Valttimme on joustavuus – työmaalla muuttujia on aina, mutta pidämme tilanteessa kuin tilanteessa huolen aikataulusta ja rakentamisen korkeasta laadusta.

Olemme kasvaneet pienestä keskisuureksi yritykseksi sinnikkäällä työnteolla ja tinkimättömällä työn jäljellä. Asiakaskokemus kaikissa vaiheissa on meille tärkeä ja ohjaa kaikkea tekemistämme. Lopullinen asiakas on aina rakennuksen tuleva asukas ja kiinteistön tuleva omistaja – työn laadun on kohdattava asiakkaan vaatimukset. 

 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! Suoritamme ammattitaidolla kaikki suunnitelmien mukaiset betonielementtityöt.


 

Ota yhteyttä

Pohditko tarjouspyynnön tekemistä? Tässä kilpailuetujamme:

 1. Hankinnan helppous
  Tarjoamme työt tarvittaessa suurina kokonaisuuksina, jolloin aikatauluttaminen ja resursointi on tavallista helpompaa.
   
 2. Osaavat ammattilaiset
  Koulutetut työntekijämme ovat erittäin luotettavia, osaavia ja ammattitaitoisia. Kunnioitamme kaikissa työsuhteissa rakennusalan työehtosopimusta sekä koulutamme
  henkilöstöämme säännöllisesti. Vastuullisuus velvoittaa – voimme todella luottaa työntekijöidemme työn jälkeen.
   
 3. Laadunvalvonta ja työnseuranta

  Olemme ottaneet käyttöömme raportoinnin, seurannan ja reskontran osalta sähköiset toimintamallit, mikä tehostaa toimintaamme ja laadunvalvontaamme entisestään.
   

 4. Nopea reagointi ja ongelman ratkaisu
  Rakentaminen on päivittäistä ongelmien ratkaisua. Kiinnitämme paljon huomiota henkilöstön resursointiin ja ennakoimme tulevia haasteita ja mahdollisia riskejä työmaalla. Ratkaisemme myös työmaalla jo syntyneet ongelmatilanteet nopeasti ja joustavasti.

 

Hyvin suunnitellut kokonaisuudet, joissa laatuketju ei katkea

Kiinnitämme alusta loppuun erityistä huomiota töiden laatuun. Onnistumisen edellytykset luodaan jo tarjousvaiheessa huolellisella suunnittelulla. Heti tarjouksen tekovaiheessa pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, miten työvaiheita ja rakentamista voidaan tehostaa niin, että saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos.

 

Laadun tae on myös se, että pystymme tarjoamaan työt tavallista suurempina kokonaisuuksina. Teemme mielellämme kohteessa useita ketjutettuja ja kokonaisia työvaiheita, joista voimme urakoida suuremman kokonaisuuden. Näin urakka on paremmin hallittavissa ja laatu pysyy hyvänä. Pystymme tarjoamaan kokonaisuuksia, joissa laatuketju ei katkea missään vaiheessa.

 

Kun rakentamisen kokonaiskuva on mukana alusta loppuun, vältetään turhaa työtä ja säästetään sekä resursseja, aikaa että rahaa. Työnjohto huolehtii siitä, että lupaukset pystytään pitämään. On myös tärkeää, että meillä on jatkuva ja hyvä keskusteluyhteys koko projektin ajan työn tilaajan kanssa. Suunnitelmallinen rakentaminen on tekemisemme perusta.

 

Pyydä tarjous

Pääurakointikohde: Loimaan Helmi 1

Teemme parhaillaan pääurakkakohdettamme Loimaalla LähiTapiola Loimi Hämeelle. Kyseessä on elementtikerrostalo Loimaan keskustassa. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto RCo Oy.

Kohde tullaan luovuttamaan vuoden 2020 syksyllä. Loimaan Helmi 1 käsittää kellarikerroksen lisäksi 6 maan päällistä kerrosta.  Rakennukseen
tulee 15 asuinhuoneistoa, kolme jokaisessa asuinkerroksessa. Asuinhuoneistojen lisäksi katutasoon rakennetaan liiketiloja. Katso lisätietoja kohteesta täältä »

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

RaksaÄssä Oy (2215459-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Päivi Oinaala
045 187 90 99
paivi.oinaala@raksaassa.fi

Henkilörekisterin nimi

RaksaÄssä Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

RaksaÄssä Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
paivi.oinaala@raksaassa.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna